บัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานและการยื่นขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน

คำขวัญประจำจังหวัดปัตตานี " เมืองงามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ  ชนน้อมนำศรัทธา  ถิ่นธรรมชาติงามตา  ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ "

ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มากน้อยเพียงใด
 
หน้าแรก

 

การเสนอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
จังหวัดชายแดนภาคใต้หนังสือสั่งการ

- หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน๐๐๑๖.๕/๑๕๗๕๒ (ดาวน์โหลด)
- หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน๐๐๑๖.๕/๑๒๙๕(ดาวน์โหลด)
- หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน๐๐๑๖.๕/๕๓๒๕(ดาวน์โหลด)

แบบฟอร์ม

- บัญชีสรุปรายละเอียด ฯ (ผนวก ค)(ดาวน์โหลด)
- บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการ ฯ (ช.ด.๑)(ดาวน์โหลด)
- แบบฐานข้อมูลรายชื่อ ฯ(ดาวน์โหลด)

- การชี้แจงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน(ดาวน์โหลด)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗ ข ลว ๓๐ ก.ย.๕๔(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๔ ข ลว ๒๕ เม.ย.๕๕(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๙ ข ลว ๓๑ พ.ค.๕๕
(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๓ ข ลว ๒๘ พ.ย.๕๕
(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๓ ข ลว ๒๐ พ.ค.๕๖
(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๒ ข ลว ๒๖ ธ.ค.๕๖
(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗ ข ลว ๒๐ ก.พ.๕๘
(ดาวน์โหลด)

 


ขั้นตอนการทำบัตรเหรียญราชการชายแดนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ ๐-๗๓๓๔-๙๐๐๒ Hotline ๗๔๗๔๕ Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
English Indonesian Thai
นโยบายเว็บไซต์จังหวัดปัตตานี