หนังสือเชิญประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

คำขวัญประจำจังหวัดปัตตานี " เมืองงามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ  ชนน้อมนำศรัทธา  ถิ่นธรรมชาติงามตา  ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ "

ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มากน้อยเพียงใด
 
หน้าแรก การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมประจำเดือน เมษายน วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ประชุมประจำเดือน มีนาคม วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประชุมประจำเดือน มกราคม วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประชุมประจำเดือน กันยายน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประชุมประจำเดือน เมษายน วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมประจำเดือน มีนาคม วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประชุมประจำเดือน มกราคม วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน กันยายน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน เมษายน วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน มีนาคม วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน มกราคม วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


 
English Indonesian Thai
นโยบายเว็บไซต์จังหวัดปัตตานี