ติดต่อเรา

                กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี

                ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

                โทร/โทรสาร 0 - 7334-9002 ต่อ 74722  Hotline 74722 

                 E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.