เพลงประจำจังหวัด

 

คำร้อง ทำนอง อ.พร พิรุณ
เรียบเรียงเสียงประสาน บดินทร์ ราฮิม
เนื้อร้องเพลงมาร์ชปัตตานี

  ปัตตานีนี้ถิ่นแดนแสนไกล        เกือบสุดใต้ศิวิไลเรืองนาม
                   เป็นเขตไทยแต่สมัยพ่อขุนราม       ไทย พุทธ คริสต์ อิสลาม ทั่วเขตคามสำราญ

      มิถือเราาถือเขาให้โง่เง่า          สุขอักโขที่เป็นไทยอยู่ได้สม
             มีอิสระเสรี มีประเพณีที่นิยม          มีเอกลักษณ์น่าชื่นชมไม่เป็นทาสใคร

เมืองปัตตานีมีผืนดินเลอค่า         เหล่าประชาเป็นสุขสดใส
ทรัพย์อยู่ในดินเหลือล้ำสินอยู่ในน้ำคลาคล่ำไป         เกลือยางมะพร้าวนั่นไงทรัพย์สินสำคัญ       

                       ฝูงปลาก็มีดาษดื่นในน้ำ      ทัศน์ทิวงดงามเหลือล้ำสุดจะเสกสรรค์
          พญาตานีปืนใหญ่ เทิดทูนถือไว้เป็นตราสำคัญ ศาลลิ้มกอเหนี่ยวเหมือนรอยพิมพ์อันประทับดวงใจ

         ชาวปัตตานีมีน้ำใจถือมั่น          ใต้ไตรรงค์เดียวกัน ก็คือไทย
 ทูนเทิดจักรี ราชันย์ รักชาติ ศาสน์ ขวัญ อธิปไตย         ดินแดนจะมิให้ใครมาแย่งยื้อเอา                  

            ขอรักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน         แม้ใครรุกรานมิยอมจะต้องสู้เขา
   จะรวมดวงใจหมายมุ่งผดุงพื้นดินตานีของเรา        ให้งานฟูเฟื่องรุ่งเรืองเถิดเราชั่วนิจนิรันดร์...