บ้ญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอ พ.ส.ร.

ประจำปี ๒๕๔๙   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ประจำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข้อมูลประกอบการทำ พ.ส.ร./วันทวีคูณ

รายชื่อผู้ที่ได้แล้วปี ๔๙ จำนวน ๔,๒๙๒ ราย   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กอ.สสส.จว.ป.น ปี ๔๙   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คำสั่ง กอ.จนท.ยุทธ์ ๕๐   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กอ.รมน.จว.ป.น ปี ๕๐   คลิกเพื่อดาวน์โหลด