• 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

31-10-2559 กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

    นายไพโรจน์  จริตงาม  ปลัดจังหวัดปัตตานี ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  

Read more

การประชุมแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริฯ ของจังหวัดปัตตานี

31-10-2559 กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริฯ ของจังหวัดปัตตานี

     นายลือชัย  เจริญทรัพย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานการประชุมแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริฯ ของจังหวัดปัตตานี วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

Read more

เยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในพื้นที่ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี

31-10-2559 กิจกรรมผู้บริหาร

เยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในพื้นที่ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี

     นางอัญญาณี  เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในพื้นที่ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน ๑ ราย นางฮัพเซาะห์ เจ๊ะอุมา อายุ ๓๘ ปี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมี กรรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและอำเภอ ร่วมคณะ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๒๑/๒ ถนนปากน้ำซอย ๒ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง...

Read more

ให้การต้อนรับ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔/ ผอ.รมน.ภาค ๔ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมปลอบขวัญป…

25-10-2559 กิจกรรมผู้บริหาร

ให้การต้อนรับ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔/ ผอ.รมน.ภาค ๔ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมปลอบขวัญประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองปัตตานี

     นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔/ ผอ.รมน.ภาค ๔ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมปลอบขวัญประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองปัตตานี เมื่อคืนวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒๑ ราย  เสียชีวิต ๑ ราย วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ...

Read more

ลงตรวจพื้นที่ จากเหตุ คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเบิ้ม (หน้าตลาดโต้รุ่…

25-10-2559 กิจกรรมผู้บริหาร

ลงตรวจพื้นที่ จากเหตุ คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเบิ้ม (หน้าตลาดโต้รุ่ง) ถนนพิพิธ เทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

     นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงตรวจพื้นที่ จากเหตุ คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ลอบวางระเบิดบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเบิ้ม (หน้าตลาดโต้รุ่ง) ถนนพิพิธ เทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๔๐ น. ณ ถนนพิพิธ เทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

Read more

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายปรีชาพัฒน์ แววจันทร์ชยากร ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ

25-10-2559 กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายปรีชาพัฒน์ แววจันทร์ชยากร ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ

     นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี ประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายปรีชาพัฒน์ แววจันทร์ชยากร ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ โดยมี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอปะนาเระ กรมทหารพรานที่ ๔๒ และชาวอำเภอปะนาเระร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดดอนกลาง ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  

Read more
 1. หนังสือเวียนจังหวัด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวรับสมัครงาน
 4. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. ตารางเวลาละหมาด
 3. สภาพภูมิอากาศ
 4. ราคาทองคำ
 5. ราคาน้ำมัน

b04

   

center banner_egov
somg bus1

 

       
     
       Gagri3