ปฏิทินการใช้ห้อง

ตุลาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
มีรายการจอง
 
19 20
21 22 23
วันปิยมหาราช
24 25 26 27
28 29 30
มีรายการจอง
 
31      

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องพญาตานี

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 30 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายอิสมาแอ วาหลง   สำหรับแผนก อำนวยการ
วาระการประชุม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561
รายละเอียด

ห้องพญาตานี

อนุมัติ18/10/2561 เวลา 14:34:43
วันที่ใช้ห้อง 18 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายแวอาลี แวสะแม   สำหรับแผนก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
วาระการประชุม d
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ